Som vedtaget på generalforsamlingen i år, har bestyrelsen nu fået lavet tegninger over et muligt tag og taglejlighedsprojekt. Tegningerne kan ses på nedenstående PDF filer. Vær opmærksom på, at der er to PDF filer med tegninger.

Bestyrelsen vil meget snart invitere til et informationsmøde omkring projektet, så beboerne kan få svar på alle de spørgsmål der måtte være.

Tegningerne kan også ses i porten.